فرمت قراردادهای مشترک واحد های تابعه دانشگاه

تعداد بازدید:۸۰۹۲
فرمت قرارداد واگذاری خدمات داروی 1401
قرارداد تاسیسات 1401
قرارداد دفع پسماند شهرداری 1401
فرمت قرارداد خرید نرم افزار 1401
فرمت خام قرارداد اجاره بوفه 1401
فرمت قرارداد خودرو - آژانس 1401
فرمت خام متمم - اصلاحیه - اقاله و ... قرارداد -- 1401
فرمت قرارداد اجاره 1401
فرمت قرارداد اجاره محل برای دانشگاه 1401
فرمت قرارداد اجرای عملیات ساختمانی 1401
فرمت قرارداد واگذاری احداث و نگهداری فضای سبز 1401 
فرمت قرارداد آژانس مینی بوس 1401
فرمت قرارداد انجام امور ایاب و ذهاب کارکنان - دهگردشی 1401
فرمت قرارداد تعمیر و نگهداری آسانسور 1401
فرمت قرارداد پشتیبانی نرم افزار 1401
فرمت قرارداد خرید-نصب-راه اندازی دستگاه 1401
فرمت قرارداد سرویس و نگهداری تجهیزات پزشکی 1401
فرمت قرارداد سرویس و نگهداری دستگاه مولد اکسیژن 1401
قرارداد - بدون شرایط اختصاصی 1401
قرارداد استفاده ازتخت ICU 
قرارداد ارائه خدمات تشخیصی و درمانی 1401
قرارداد امحا زباله - مطب ها 1401
قرارداد آموزانه - حق التدریس - آموزش کوتاه مدت 1401
قرارداد انجام آزمایشات میکروبیولوژیکی دستگاههای بی خطر ساز پسماند و شیمیایی پساب خروجی 1401
قرارداد پسماندهای عفونی 1401
قرارداد تعمیر و نگهداری ژنراتور 1401
قرارداد جمع آوری، حمل و امحاء پسماندهای دارویی و شیمیایی 1401 
قرارداد حفاری چاه 1401
قرارداد سرویس و نگهداری (کالیبراسیون) 1401
قرارداد سرویس و نگهداری تلفن سانترال 1401 
قرارداد فقط خرید 1401
قرارداد مبارزه با ناقلین 1401 
قرارداد همکاری در خصوص خدمات آزمایشگاهی 1401
قرارداد تیزر تبلیغاتی 1401 
فرمت خام قرارداد حق التبلیغ بیمارستان 1401
فرمت خام قرارداد حق التبلیغ خوابگاه 1401
فرمت خام قرارداد حق التبلیغ مراکز بهداشت و شبکه 1401
فرمت خام قرارداد خرید ملبوس کارکنان 1401
فرمت خام قرارداد تعمیر و نگهداری ژنراتور 1401
فرمت خام قرارداد سالن ورزشی 1401

 

آخرین ویرایش۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۱