اداره درآمد

تعداد بازدید:۸۴۲۷

رئیس اداره درآمد

معصومه محمدیار عربلو

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

شماره تلفن: ۰۴۵-۳۳۵۳۴۸۲۹

داخلی: ۲۲۹۸

 

کارشناسان اداره درآمد

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سمت اداری
تلفن تماس مستقیم
تلفن داخلی
میررضا موسوی
کاردان حسابداری
کارشناس اداره درآمد دانشگاه
۰۴۵۳۱۵۵۲۲۶۹
۲۲۶۹
میثم طاهری رز کارشناسی ارشد مدیریت مالی کارشناس اداره درآمد دانشگاه ۰۴۵-۳۱۵۵۲۳۱۲ ۲۲۹۹
 
شرح وظایف:

۱. دریافت اطلاعات درآمدهای وصولی نقدی و موسسات طرف قرارداد

۲. پی گیری جهت وصول هر چه سریعتر مانده مطالبات از موسسات طرف قرارداد

۳. درخواست گشایش حساب هاب بانکی غیرقابل برداشت و ودیعه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۴. مکاتبه با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت عودت وجوهی که اشتباها به حساب درآمد اختصاصی منظور شده است

۵. برقراری ارتباط با سازمان های طرف قرارداد جهت ارائه عملکرد واحدهای تحت پوشش و علل دیرکرد وصول مطالبات و کسورات بیشتر از معمول

۶. محاسبه ضریب افزایش یا کاهش درآمد و پی گیری علل آن

۷. کنترل قسمت درآمد واحدهای تحت پوشش به منظور ارائه راهکار جهت انظباط مالی و تسریع وصول درآمد اختصاصی

۸. ارائه گزارشات دوره ای درآمدهای وصولی به مدیران.

 
آخرین ویرایش۲۰ اسفند ۱۴۰۱