اداره درآمد

تعداد بازدید:۹۶۳۵

رئیس اداره درآمد

معصومه محمدیار عربلو

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

شماره تلفن: ۰۴۵-۳۳۵۳۴۸۲۹

داخلی: ۲۲۹۸

 

کارشناس اداره درآمد

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سمت اداری
تلفن تماس مستقیم
تلفن داخلی
شرح وظایف
میثم طاهری رز کارشناسی ارشد مدیریت مالی کارشناس اداره درآمد دانشگاه ۰۴۵-۳۱۵۵۲۳۱۲ ۲۲۹۹ شرح وظایف
 
شرح وظایف:

۱. دریافت اطلاعات درآمدهای وصولی نقدی و شرکت های طرف قرارداد

۲. پیگیری جهت وصول هر چه سریعتر مانده مطالبات از موسسات طرف قرارداد

۳. ایجاد حساب هاب بانکی غیرقابل برداشت و ودیعه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۴. مکاتبه با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت عودت وجوهی که اشتباها به حساب درآمد اختصاصی منظور شده است

۵. برقراری ارتباط با سازمان های طرف قرارداد جهت ارائه عملکرد واحدهای تحت پوشش و علل دیرکرد وصول مطالبات و کسورات بیشتر از معمول

۶. محاسبه ضریب افزایش یا کاهش درآمد و پیگیری علل آن و گزارش به مدیر امور مالی

۷. کنترل درآمد واحدهای تحت پوشش به منظور ارائه راهکار جهت انظباط مالی و تسریع وصول درآمد اختصاصی

۸. ارائه گزارشات دوره ای درآمدهای وصولی به مدیران.

 
آخرین ویرایش۲۶ فروردین ۱۴۰۳