کارشناسان دفتر فنی و مهندسی

تعداد بازدید:۱۱۷۶۳

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان سمت

مدرک تحصیلی

شماره تماس

 داخلی

شرح وظایف

۱

رحیم اسلام پناهی 

ناظر ساختمان

کارشناسی ارشد مهندسی عمران  سازه

۳۳۵۳۴۷۲۴

۲۲۵۹

مشاهده

۲

کاظم امام قلی زاده

ناظر ساختمان

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

۳۳۵۳۴۷۲۴

۲۱۳۴

مشاهده

۳

بهمن عالی زاده

کارشناس مسئول پیمان و نظارت

کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه

۳۳۵۳۴۷۲۴

۲۱۳۷

مشاهده

۴

فرزاد رضازاده قنادی

کارشناس ساختمان

کارشناسی مهندسی عمران - عمران

۳۳۵۳۴۷۷۰

۲۱۳۹

مشاهده

۵

علی اکبر خلوصی

ناظر تاسیسات الکتریکی

کارشناسی ارشد مهندسی برق - قدرت

۳۳۵۳۴۷۷۰

۲۱۳۹

مشاهده

۶

بهنام خوش باطن

ناظر تاسیسسات مکانیکی

کارشناسی مهندسی مکانیک سیالات

۳۳۵۳۴۷۲۴

۲۱۳۴

مشاهده

۷

حسین لطیفی

ناظر تاسیسسات مکانیکی

کارشناسی مهندسی تاسیسات حرارتی و برودتی

۳۳۵۳۴۷۷۰

۲۲۶۰

مشاهده

۸

علی شیرین پور

ناظر تاسیسسات مکانیکی

کارشناسی مهندسی تاسیسات حرارتی و برودتی

۳۳۵۳۴۷۲۴

۲۱۳۸

مشاهده

۹

توحید احمدنیا

مسئول امور قرارداد طرح‌های عمرانی

دیپلم برق

۳۳۵۳۴۷۲۴

۲۱۳۸

مشاهده

۱۰

نوید زمانی

کارشناس کنترل پروژه

کارشناسی مهندسی صنایع

۳۳۵۳۴۷۲۴

۲۱۴۰

مشاهده

آخرین ویرایش۰۸ مهر ۱۴۰۲