کارشناسان دفتر فنی و مهندسی

تعداد بازدید:۹۸۹۷

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان سمت

مدرک تحصیلی

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

شرح وظایف

1

داریوش جامعی

ناظر ساختمان

کارشناسی مهندسی عمران- عمران

33534770

2260

مشاهده

2

رحیم اسلام پناهی

ناظر ساختمان

کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه

33534724

2259

مشاهده

3

کاظم امام قلی زاده

ناظر ساختمان

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

33534724

2134

مشاهده

4

بهمن عالی زاده

 ناظر ساختمان

کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه

33534724

2137

مشاهده

5

فرزاد رضازاده قنادی

ناظر ساختمان

کارشناسی مهندسی عمران - عمران

33534770

2139

مشاهده

6

علی اکبر خلوصی

ناظر تاسیسات الکتریکی

کارشناسی ارشد مهندسی برق - قدرت

33534770

2139

مشاهده

7

بهنام خوش باطن

ناظر تاسیسسات مکانیکی

کارشناسی مهندسی مکانیک سیالات

33534724

2134

مشاهده

8

حسین دباغ لطفی

ناظر تاسیسسات مکانیکی

کارشناسی مهندسی تاسیسات حرارتی و برودتی

33534770

2139

مشاهده

9

علی شیرین پور

ناظر تاسیسسات مکانیکی

کارشناسی مهندسی تاسیسات حرارتی و برودتی

33534724

2138

مشاهده

10

توحید احمدنیا

مسئول امور قرارداد طرح‌های عمرانی

دیپلم برق

33534724

2138

مشاهده

11

اتابک دیباه

ناظر معماری

کارشناسی ارشد مهندسی معماری

33534724

2134

مشاهده

12

نوید زمانی

کارشناس کنترل پروژه

کارشناسی مهندسی صنایع

33534724

2140

مشاهده
13 اصغر پرکاوش ناظر ساختمان کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه 33534724 2140  
آخرین ویرایش۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱