کارشناسان دفتر فنی و مهندسی

تعداد بازدید:۱۰۷۹۸

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان سمت

مدرک تحصیلی

شماره تماس

 داخلی

شرح وظایف

۱

رحیم اسلام پناهی 

ناظر ساختمان

کارشناسی ارشد مهندسی عمران  سازه

۳۳۵۳۴۷۲۴

۲۲۵۹

مشاهده

۲

کاظم امام قلی زاده

ناظر ساختمان

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

۳۳۵۳۴۷۲۴

۲۱۳۴

مشاهده

۳

بهمن عالی زاده

 ناظر ساختمان

کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه

۳۳۵۳۴۷۲۴

۲۱۳۷

مشاهده

۴

فرزاد رضازاده قنادی

ناظر ساختمان

کارشناسی مهندسی عمران - عمران

۳۳۵۳۴۷۷۰

۲۱۳۹

مشاهده

۵

علی اکبر خلوصی

ناظر تاسیسات الکتریکی

کارشناسی ارشد مهندسی برق - قدرت

۳۳۵۳۴۷۷۰

۲۱۳۹

مشاهده

۶

بهنام خوش باطن

ناظر تاسیسسات مکانیکی

کارشناسی مهندسی مکانیک سیالات

۳۳۵۳۴۷۲۴

۲۱۳۴

مشاهده

۷

حسین دباغ لطفی

ناظر تاسیسسات مکانیکی

کارشناسی مهندسی تاسیسات حرارتی و برودتی

۳۳۵۳۴۷۷۰

۲۱۳۹

مشاهده

۸

علی شیرین پور

ناظر تاسیسسات مکانیکی

کارشناسی مهندسی تاسیسات حرارتی و برودتی

۳۳۵۳۴۷۲۴

۲۱۳۸

مشاهده

۹

توحید احمدنیا

مسئول امور قرارداد طرح‌های عمرانی

دیپلم برق

۳۳۵۳۴۷۲۴

۲۱۳۸

مشاهده

۱۰

اتابک دیباه

ناظر معماری

کارشناسی ارشد مهندسی معماری

۳۳۵۳۴۷۲۴

۲۱۳۴

مشاهده

۱۱

نوید زمانی

کارشناس کنترل پروژه

کارشناسی مهندسی صنایع

۳۳۵۳۴۷۲۴

۲۱۴۰

مشاهده

۱۲

اصغر پرکاوش

ناظر ساختمان

کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه

۳۳۵۳۴۷۲۴

۲۱۴۰

مشاهده

آخرین ویرایش۰۲ مهر ۱۴۰۱