اداره اموال

تعداد بازدید:۷۱۵۵

رئیس اداره اموال

هاشم فیضی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت مالی

شماره تلفن: ۰۴۵-۳۳۵۳۴۷۸۶

داخلی: ۲۲۷۶

 

کارشناسان اداره امو ال

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سمت اداری
تلفن داخلی
خداویردی دعایی
فوق دیپلم
امین اموال
۲۲۷۷

بهنام منافی

فوق لیسانس مدیریت اجرایی

اموال تجهیزات پزشکی

۲۲۶۹

 

 

آخرین ویرایش۱۶ شهریور ۱۴۰۱