گروه برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد

تعداد بازدید:۶۹۵۴

 

کارکنان برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد

نام و نام خانوادگی سمت اجرایی مدرک تحصیلی شماره تماس داخلی شرح وظایف
سید فاضل موسوی رئیس گروه نظارت و پایش عملکرد کارشناسی ارشد ۰۴۵۳۳۵۳۴۷۵۰ ۲۳۲۸ مشاهده
اصغر مصطفی نژاد کارشناس بودجه  کارشناسی ۰۴۵۳۳۵۳۴۸۰۲ ۲۳۲۸ مشاهده
بهمن بصیری کارشناس تحلیل صورتهای مالی کارشناسی ارشد ۰۴۵۳۳۵۳۴۷۵۰ ۲۳۳۱ مشاهده
نادر میرزایی کارشناس بودجه کارشناسی ارشد ۰۴۵۳۳۵۳۴۷۵۰ ۲۳۹۷ مشاهده
محمد موسوی نسب کارشناس بودجه کارشناسی ۰۴۵۳۳۵۳۴۷۵۰ ۲۳۲۵ مشاهده
اسلام حاتمی کارشناس بودجه کارشناسی ارشد مدیریت ۰۴۵۳۳۵۳۴۷۵۰ ۲۳۹۷ مشاهده

 

کارکنان بودجه عمرانی

نام و نام خانوادگی  سمت اجرایی مدرک تحصیلی شماره تماس داخلی شرح وظایف
داوود صلاتی مومن رئیس گروه تحلیل منابع و صورت های مالی  کارشناسی ارشد ۰۴۵۳۳۵۳۴۷۵۰ ۲۲۲۶ مشاهده
مسعود پیله ور ملکی  کارشناس بودجه عمرانی کارشناسی ارشد ۰۴۵۳۳۵۳۴۷۵۰ ۲۲۱۷ مشاهده

 

آخرین ویرایش۰۵ آذر ۱۴۰۲