مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

تعداد بازدید:۲۱۷۲۷

دکتر اکبر معصومعلیزاده

مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی

داخلی: ۲۱۲۳

 

 

 

این مدیریت در قالب ۲ گروه تخصصی تحقق اهداف خود را  در دانشگاه دنبال می نماید.

 • گروه مهندسی سازمان و مشاغل
 • گروه تحول اداری، سیستم ها و روشها

شرح وظایف مدیریت

 • مطالعه و بررسی سیستمها و فرآیند ها و ارائه راهکارها، روشها و ابزارهای مناسب به منظور افزایش سطح کیفی آنها با رویکردهای نوین.
 • تعیین استانداردها و شاخص های کیفی و کمی خدمات و تدوین سازوکارهای نظارت بر آنها در فضای رقابتی.
 • مشارکت در تدوین برنامه های عملیاتی و استراتژیک دانشگاه.
 • نظارت و پایش پیشرفت برنامه‌های عملیاتی و اجرایی در سطح دانشگاه در قالب ستاد برنامه.
 • ایجاد بسترهای مناسب استقرار سیستم مدیریت کیفیت خدمات در دانشگاه و واحدهای تابعه.
 • پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات به منظور تسهیل و تسریع امور جاری.
 • راهبری ارزیابی عملکرد دانشگاه در چارچوب برنامه‌ اصلاح نظام اداری و بر اساس شاخص های عمومی ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی و ارائه گزارشات تحلیلی.
 • مشارکت در طرحهای تحقیقاتی کاربردی در زمینه تحول و اصلاح نظام اداری در دانشگاه.
 • طراحی، استقرار و پیاده سازی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران دانشگاه.
 • تهیه، بازنگری و به روز رسانی ساختار تشکیلات مورد نیاز دانشگاه با استفاده از استانداردهای تشکیلاتی.
 • هماهنگی وهمکاری مستمر با مدیریت نیروی انسانی به منظور تامین کارکنان مورد نیاز دانشگاه.
 • انجام کلیه محاسبات و کنترل های لازم به منظور اجرای طرح طبقه بندی مشاغل.
آخرین ویرایش۲۷ آبان ۱۴۰۲