(۷) جرم و تخلف در فرآیند صدور مجوزها و (۵) حق شهروندان درباره مجوزهای کسب و کار

تعداد بازدید:۱۹۸

لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۲۷ آبان ۱۴۰۲