رئیس امور مالی ستاد مرکزی

تعداد بازدید:۶۴۷۲

 

محمد اکبری

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد حسابداری

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۷۶۷-۰۴۵

داخلی: ۲۲۳۸

 

 

 

 

 

شرح وظایف واحد:

۱- انجام امور مالی معاونت توسعه، معاونت درمان، معاونت آموزش، معاونت امور اجتماعی، معاونت تحقیقات

۲- انجام امور مالی مرکز فوریت پزشکی

۳- انجام امور مالی دانشکده داروسازی

۴- انجام امور مالی بازنشستگان دانشگاه

۵- انجام امور مالی مرکز تحقیقات و کوهورت، مرکز رشد و مرکز MMT

۶- انجام امور مالی ستاد هدایت

۷- انجام امور مالی داروخانه ۲۲ بهمن

۸- عملیات مالی واحد های: بسیج جامعه پزشکی، مجمع خیرین سلامت، دفتر تهران، خوابگاه رضوان و هفتن، آموزش مداوم، شاهد و ایثارگر، کتابخانه مرکزی، کمیته ورزش، نظام پزشکی و پرستاری

۹- انجام عملیات مالی مربوط به پروژه های عمرانی از جمله تروما، کلینیک امام علی، کتابخانه مرکزی، دانشکده ها و بیمارستانهای در حال احداث

۱۰- انجام عملیات مالی قراردادهای متمرکز دانشگاه ازجمله قراردادهای رفاهی، زیارتی و ورزشی، تفاهمنامه های بانکی، ودیعه مسکن پزشکان متخصص، دوره های آموزشی، تحقیقات پژوهشی و پایانامه ها، کنگره ها و المپیاد و همایشهای دانشجویی، بیمه ساختمانها، قراردادهای نرم افزاری و حسابرسی و....

۱۱- خرید متمرکز از جمله تجهیزات پزشکی، کتب و...

 

آخرین ویرایش۲۴ شهریور ۱۴۰۱