مدیریت منابع فیزیکی و نظارت بر طرح های عمرانی

تعداد بازدید:۳۰۵۶۷

مهندس سید سلیم موسوی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مدیریت ساخت

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۷۶۹-۰۴۵ 

داخلی: ۲۱۵۵ - ۲۱۲۵

 

 

شرح وظایف:

  • ارائه خدمات فنی در محدوده علوم بهداشتی و تندرستی به منظور نیازهای جامعه
  • تولید علم و فناوری در حیطه سلامتی از طریق انجام پژوهش‌های بنیادی
  • طراحی و توسعه نرم افزارهای جدید و روش‌های آموزشی متناسب با نیازهای جامعه
  • فراهم سازی زمینه‌های لازم برای مشارکت و همکاری با سازمان‌ها جهت استفاده از فرصت‌ها
  • توسعه مدلها و روش‌های مناسب ساختاری و مدیریتی
  • مشارکت در انتشار منابع معتبر علمی در برخورداری از فرصت‌های متقابل
آخرین ویرایش۰۸ مهر ۱۴۰۲