اداره برنامه ریزی و توسعه

تعداد بازدید:۳۲۲۸

رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه

سید روح الله خلیلی موسوی 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد 

داخلی: ۲۲۲۴

 

شرح وظایف: 

 • سیاست گذاری در زمینه اجرای برنامه های مربوط به نظام های استخدامی و برنامه ریزی 
 • انجام فرایند برآورد و جذب و بکار گیری نیروی انسانی از طریق پیگیری مجوز، انتشار آگهی و برگزاری آزمون استخدامی و اعلام نتایج
 • تامین و توزیع نیروی انسانی 
 • برگزاری جلسات کمیته های مربوط به استخدام کارکنان در بازه های زمانی متناسب
 • بررسی و تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات حاکم بر جذب-نگهداری و ارتقا منابع انسانی
 • برنامه ریزی و اجرای آزمون های استخدامی
 • انجام فرایند مربوط به معرفی وصدور ابلاغ واعلام پا یان کار مشمولین طرح، پیام آوران بهداشت، دستیاران یکماهه و ضریب کا
 • اقدامات لازم و تهیه جواییه مربوط به درخواستهای استخدام، واصله از طریق متقاضیان اشتغال ونهادهای دولتی و نظارتی
 • نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقرارت و دستورالعمل ها و آیین نامه های برنامه ریزی و تامین و توزیع نیروی انسانی-جذب و استخدام
 • تهیه لوایح دفاعیه جهت پاسخ به شکایات واصله از دیوان عدالت اداری
 • نظارت بر اجرای دستورالعمل تامین و توزیع نیروی انسانی و پیراپزشکان
 • پیگیری و نظارت بر امور استخدام و جذب و تبدیل وضعیت ایثارگران

 

کارکنان اداره برنامه ریزی

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

لیلا فرخی نمین

کارشناس اطلاعات و عملکرد و تامین نیروی انسانی

مسئول طرح نیروی انسانی دانشگاه

کارشناسی ارشد

فرناز رسولی

کارگزین مشمولان قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

کارشناسی ارشد

علی عبداله پور

کارشناس استخدام

کارشناسی

محمد یوسفی  کارشناس استخدام  کارشناسی ارشد

 

آخرین ویرایش۱۰ تیر ۱۴۰۲