اداره حسابداری مدیریت

تعداد بازدید:۷۸۶۳

رئیس اداره حسابداری مدیریت

سید مجتبی هادی زاده

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

تلفن تماس: ۰۴۵-۳۳۵۳۴۷۱۰

داخلی: ۲۲۷۹

 

کارشناسان اداره حسابداری مدیریت

منیره صدرائی

مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری

سمت: معاون اداره دفترداری و تنظیم حساب ها

داخلی: ۲۲۷۲

 

مشاهده شرح وظایف

 

آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۴۰۱