کمیته خرید اموال سرمایه ای

تعداد بازدید:۳۱۶

اعضای کمیته: 

عارف نوری: مدیریت امور مالی دانشگاه

مهدی قاسمی: مدیر امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه

قربان صادقی: مدیر برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد

هاشم فیضی: رئیس اداره اموال

محمد اکبری: رئیس امور مالی ستاد مرکزی - دبیر کمیته 

نوید بیگ زاده: مسئول سخت افزار

 

شرح وظایف:

  • بررسی اقلام قدیمی در خصوص تعیین کارکرد یا جایگزینی
  • بررسی منابع جهت خرید اموال سرمایه ای 
  • تعیین اولویت با توجه به منابع و اعتبارات 

 

 

آخرین ویرایش۱۳ مهر ۱۴۰۲