مسئول دفتر مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

تعداد بازدید:۸۲۵

خلیل ولی زاده 

مدرک تحصیلی: فوق دیپلم برق

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۸۳۵-۰۴۵

داخلی: ۲۳۳۹

 

 

آخرین ویرایش۱۰ مهر ۱۴۰۱