مدیریت امور مالی دانشگاه

تعداد بازدید:۳۸۵۹۳

عارف نوری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابداری

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۷۸۵-۰۴۵

داخلی: ۲۲۶۱

 

شرح وظایف:

۱- پرداخت بموقع مطالبات کارکنان و برنامه ریزی جهت ایجاد تسهیلات لازم به منظور افزایش روحیه کاری آنها

۲- نوسازی و ارتقا سطح فناوری مدیریت و واحدهای تابعه با بکارگیری نرم افزارهای نوین، همراه با ارتقای سطح دانش کارکنان

۳- آموزش مستمر کارکنان با برنامه ریزی آموزشی بر اساس نیازهای واقعی آنها با توجه به تغییرات فناوری، افزایش انتظارات ارباب رجوع و ...

۴- بهبود مستمر روند کاری در راستای کاهش در زمان انجام فعالیت‌ها، هزینه‌ها و نیز افزایش رضایتمندی ارباب رجوع با افزایش کیفیت خدمات

۵- تهیه و تدوین صورت‌های مالی دانشگاه از طریق نظارت بر عملیات امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حساب‌ها بر طبق قوانین و ضوابط مربوط و صحت و سلامت آنها و هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی و نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی و نگهداری آنها

۶- نظارت بر دریافتی‌ها و پرداختی‌های مؤسسه و نگهداری و تنظیم حساب‌های آنها

۷- شناسایی و نگهداری حساب ریالی و مقداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات و دارایی‌ها

۸- نگهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینگی و سپرده‌ها و اوراق بهادار

۹- نظارت بر انتصاب رؤسای امور مالی واحدها و همچنین تفویض اختیارات به آنها

۱۰- هماهنگی، تهیه، تنظیم و ارائه گزارشهای مالی ماهانه، نهایی و لازم به مراجع ذیربط نظیر دیوان محاسبات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیأت امنای دانشگاه و ...

۱۱- استقرار کامل نظام نوین مالی در ستاد و واحدهای تابعه و برنامه ریزی جهت استقلال امور مالی واحدها

۱۲- تلاش در جهت حذف یا کاهش صدور فیزیکی تعرفه‌های درمانی و مکانیزه کردن وصول درآمد در مابقی واحدها

۱۳- ارزیابی مستمر امور مالی واحدها و استفاده از بازخورد آن در جهت رفع نارسایی‌ها و نواقصات

۱۴- هماهنگی و همکاری و تعامل با وزارتخانه، سازمان‌ها و ارگان های نظارتی و حسابرس مستقل هیات امناء

۱۵- برنامه ریزی جهت وصول بموقع مطالبات دانشگاه و اعتبارات ابلاغی.

آخرین ویرایش۱۳ مهر ۱۴۰۲