دبیرخانه

تعداد بازدید:۳۵۰۲

مسئول دبیرخانه :زهرا یوسف نژاد

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد- مدیریت دولتی

شماره تلفن: ۰۴۵-۳۳۵۳۴۷۷۲

فاکس: ۰۴۵-۳۳۵۳۴۷۷۳

داخلی: ۲۱۷۸

 

کارکنان دبیرخانه:

نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی داخلی
تیمور خاکی متصدی توزیع نامه دیپلم ۲۱۷۶
جاوید صلاحی متصدی توزیع نامه دیپلم ۲۱۷۶
علی شهبازی متصدی توزیع نامه لیسانس ۲۱۷۶
میترا پورعبدل مسئول چاپ فوق دیپلم ۲۱۷۳
رقیه زربوطه متصدی نامه های صادره لیسانس ۲۱۷۷
مٰٰژگان راثی نظام متصدی نامه های صادره دیپلم ۲۱۷۱
رقیه دلجو متصدی نامه های وارده لیسانس ۲۱۷۹
منیژه فعال نذیری متصدی نامه های وارده لیسانس ۲۱۸۰
معصومه نیک نفس متصدی نامه های وارده فوق دیپلم 2179

 

شرح وظایف:

-وصول نامه های ارسالی و ارجاع آنان به مسئولین مربوط

-ثبت نامه های وارده و ارجاعی به همکاران توسط دبیرخانه تابعه

-پیگیری سوابق نامه ها و ارسال به واحدهای در خواست شده حسب مورد

-انجام دستور مسئولین و پیگیری و اوامر آنها جهت تسریع در امور

-پاسخ به مراجعین جهت ردیابی در خواست های مربوط

-صدور تفکیک و ارسال نامه های صادره به واحد های ذیربط

-مسئول کلیه مکاتبات اداری مرکز چه به صورت مکتوب و چه تلفن و یا فکس با سایر ارگانهای داخلی و خارجی مسئول ارتباط واحد کلیه معاونتهای آموزشی –معاونت تحقیقات-معاونت دانشجویی- معاونت درمان توسط دانشگاه و ستاد دانشگاه- دانشکده ها و درمانگاهها و دانشکده های کشور هم به طریق مکتوب و تلفنی و فاکس و هم از طریق اینترنت

آخرین ویرایش۳۰ خرداد ۱۴۰۰