رئیس اداره تدارکات و انبار

تعداد بازدید:۱۲۳۲۰

سیروس پناهی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت دولتی

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۷۲۰-۰۴۵

داخلی: ۲۲۱۱

پست الکترونیکی: s.panahi@arums.ac.ir

 

شرح وظایف:

 • برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم در جهت تامین کالاهای مصرفی و اموال و تجهیزات پزشکی و امور عمرانی مورد نیاز دانشگاه بر اساس بودجه مصوب و مجوزهای صادره و آیین نامه ها و مقررات مربوط به معاملات
 • ارائه لیست موجودی کالا به واحدهای خدمات دهنده بر اساس زمانبندی معین به منظور استفاده و جلوگیری از خریدهای غیر ضروری و رعایت استانداردهای نگهداری کالا در انبار
 • نظارت و اجرای سایر قوانین و مقررات حاکم بر معاملات در کلیه واحدها، دانشکده ها و معاونت های دانشگاه
 • دریافت درخواست خرید کالا و خدمات و اموال تامین اعتبار شده از واحدها پس از تایید مسئول مربوط
 • گردآوری آمار و اطلاعات و گزارشات تخصصی پیرامون کلیه فعالیتهای تدارکاتی
 • انجام امور گمرکی و بیمه و ترخیص کالاهای خریداری شده از خارج کشور
 • برنامه ریزی و انجام انبارگردانی پایان سال و ارائه گزارشات مربوط
 • قیمت گذاری و تائید قیمت قبوض انبار در نظام نوین مالی
 • تهیه و تنظیم قراردادهای مربوط به خرید و انجام خدمات
 • هماهنگی و انجام جلسه های گشایش استعلام بهاء
 • انجام کلیه امور تشریفات استعلام بهای دانشگاه
آخرین ویرایش۱۹ مهر ۱۴۰۱