مدیر امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه

تعداد بازدید:۴۴۱۳۸

مهدی قاسمی خادمی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت اجرایی-مدیریت استراتژیک

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۷۱۳-۰۴۵ 

داخلی: ۲۱۵۳

 

 

 

شرح وظایف:

 • برنامه ریزی در جهت ارتقای روز افزون کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی دانشگاه
 • اصلاح فرایندهای جاری حوزه امور پشتیبانی و رفاهی و ارتقاء آن
 • ایجاد بانک آمار و اطلاعات حوزه امور پشتیبانی و رفاهی و به روز رسانی مستمر آن
 • راهبری، هدایت، هماهنگی ونظارت مستقیم در جهت ارتقاء سطح کار کارکنان تحت پوشش
 • همکاری در تدوین شرح وظایف مشخص و تعریف شده برای هر یک از کارکنان حوزه امور پشتیبانی و رفاهی
 • برگزاری جلسات همفکری و مشورتی با رؤسای ادارات تابعه و کارشناسان حوزه امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه
 • برنامه ریزی و ارائه طرح های مربوط به کنترل و کاهش هزینه های غیر ضروری
 • بهبود فرایند نظارت و ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه در امور خدمات پشتیبانی و رفاهی
 • فعال نمودن کمیته های خدمات، رفاه و تدارکات در جهت اصلاح و ارتقاء فرایند خدمات رسانی در سطح دانشگاه
 • استفاده از بازخوردهای اطلاعاتی در جهت اصلاح و بهبود روش ها و رویه های کاری
 • انجام سایر امورات محوله طبق نظرمقام مافوق
آخرین ویرایش۰۶ مهر ۱۴۰۲