اداره کارگزینی

تعداد بازدید:۴۷۶۴۹

رئیس اداره کارگزینی ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

ابراهیم شمس

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۸۰۱-۰۴۵

داخلی: ۲۲۳۰

 

شرح وظایف:

-نظارت بر اجرا واقدام بموقع در خصوص قوانین، مصوبات و بخشنامه های واصله مربوط به صدور احکام پرسنلی کارکنان دانشگاه

-نظارت بر صدور و تائید احکام پرسنلی کلیه کارکنان واحدهای تابعه دانشگاه و اطمینان از صحت احکام صادره در واحدهای تابعه

-صدور احکام مربوط به افزایش ضرایب سالانه، ارتقاء رتبه ها وطبقات، اعمال مدارک تحصیلی کارکنان هیئت علمی وغیر هیئت علمی

-انجام امور مربوط به درخواست های نقل و انتقالات کارکنان درون سازمانی و برون سازمانی از طریق سامانه متمرکز نقل و انتقالات

-تهیه و صدور گواهی اشتغال به کار برای کارکنان واحدهای تابعه به منظور ارائه به دانشگاه ها و دستگاه ها

-ابلاغ آراء واجرای تصمیمات هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری، شعب دیوان عدالت اداری و کمسیون ماده ۱۶ جانبازان

-برگزاری جلسات کمیته های مربوط به استخدام و نقل و انتقالات کارکنان در بازه های زمانی متناسب

-ابلاغ بخشنامه ها دستور العمل ها و شیوه نامه های دریافتی از وزارت متبوعه به واحدهای تابعه و نظارت بر حسن اجرای امور

-تهیه و ارائه آمار و اطلاعات کارکنان وهمچنین ارائه آمار عملکردی اداره کارگزینی به وزارت متبوعه

-نظارت بر نحوه ثبت ورود و خروج کارکنان بر اساس آیین نامه حضور و غیاب و رعایت سقف ساعات کار طبق قوانین و مقررات

-انجام امور ارجاعی مربوط به اداره کارگزینی حسب ارجاع مسئولین ذیربط.

آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۴۰۲