کارگزین صدور احکام

تعداد بازدید:۸۳۱۷

بهزاد شهبازی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۷۲۸ - ۰۴۵

داخلی: ۲۲۲۸

 

شرح وظایف:

- پیگیری، بررسی و کنترل مدارک ومستندات کارکنان پیمانی واحدهای تابعه به منظور تبدیل وضع واجدین شرایط به رسمی آزمایشی بر اساس آیین نامه اداری استخدامی کارکنان غیر هیئت علمی و دستور العمل اجرائی آن

-بررسی و اقدامات لازم در ارتباط با تبدیل وضع کارکنان رسمی آزمایشی برای تبدیل وضع به وضعیت رسمی قطعی بر اساس مفاد دستور العمل اجرایی آیین نامه اداری استخدامی کارکنان غیر هیئت علمی

- مطعاله قوانین و مقررات، آیین نامه اداری و بخشنامه های ارسالی از وزارت متبوعه در خصوص تبدیل وضع کارکنان

- اعلام پاسخ شکوائیه ها و دادخواستهای کارکنان در ارتباط با تبدیل وضع کارکنان به مراجع ذیصلاح و شعب دیوان عدالت اداری

- انجام مکاتبات و هماهنگی لازم با واحدهای تابعه و وزارت متبوعه در ارتباط با تبدیل وضع کارکنان

-انجام سایر امور ارجاعی از قبیل صدور گواهی، ارائه آمار و اطلاعات، و...حسب مورد.

 

حسن میرعباسی 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۷۲۸ - ۰۴۵

داخلی: ۲۲۲۸

 

شرح وظایف:

- صدور احکام کارکنان حوزه معاونت درمان

- صدور احکام کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی

- صدور احکام حق فنی کارکنان دانشگاه

- صدور احکام حق محرومیت از مطب

- بررسی و اقدامات لازم در ارتباط با تبدیل وضع کارکنان پیمانی و رسمی آزمایشی حوزه معاونت درمان براساس مفاد دستورالعمل اجرایی آیین نامه اداری استخدامی

- مطالعه قوانین و مقررات، آیین نامه اداری و بخشنامه های ارسالی از وزارت متبوعه درخصوص تبدیل وضعیت

- انجام سایر امورات ارجاعی از قبیل صدور گواهی اشتغال و ....

 

محمد ساریخانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

داخلی: ۲۲۱۹

 

شرح وظایف:

- تبدیل وضعیت کارمندان پرسنل

- استعلام مدارک تحصیلی و ارایه گواهی

- بررسی و تائید احکام تبدیل وضعیت کارکنان

- استعلام از گزینش، معرفی به واحدها و تائید احکام کارگزینی پزشکان خانواده

- صدور گواهی اشتغال.

 

آخرین ویرایش۰۶ مهر ۱۴۰۱