معاون اداره کارگزینی

تعداد بازدید:۷۴۸۹

رحمان اسمعلی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۸۲۷

داخلی: ۲۲۲۳

 

شرح وظایف:

-تهیه و ارائه آمار و اطلاعات پرسنلی از طریق سیستم پرسنلی مورد استفاده در واحدهای تابعه دانشگاه

-انجام هماهنگی لازم با شرکت طرح پردازان آذرخش به منظور استقرار و بهره برداری از آخرین نسخ اصلاحی برنامه صدور احکام پرسنلی کارکنان

-ایجاد هماهنگی لازم با واحدهای تابعه در مورد نحوه صدور احکام پرسنلی کارکنان در نرم افزار و ایجاد یوزر پسورد جدید برای کارکنان واجد شرایط بنا به درخواست مدیریت واحد های تابعه

-بررسی و مطالعه قوانین، مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به اداره کارگزینی به منظور صحت اجرای قوانین

-بررسی و تهیه برنامه های عملکرد ی مربوط به حوزه مدیریت منابع انسانی و کارگزینی با هماهنگی مدیریت منابع انسانی

-نظارت بر ثبت اطلاعات کارکنان در سامانه کارمند ایران واخذ شماره شناسه

-همکاری لازم با رئیس اداره کارگزینی در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای ادارت تحت نظارت

-انجام امور مربوط به درخواست فسخ قرارداد، اعاده به خدمت ایثارگران، مساعدت در فرایند آزمونهای استخدامی و سایر امور ارجاعی حسب مورد

آخرین ویرایش۲۹ شهریور ۱۴۰۱