میز خدمت الکترونیک

تعداد بازدید:۲۲۰۷۵۰۳
عنوان خدمت

شناسه خدمت

مراحل گردش کار

راهنمای خدمت-مدارک لازم و قوانین

شماره تماس

مسئول مربوطه

توافقنامه سطح خدمت

نظرسنجی سوالات متداول

معرفی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها به بانک‌های عامل جهت دریافت وام مسکن

۱۳۰۱۱۰۲۹۱۰۰ فلوچارت راهنما

رئیس اداره رفاه

۳۳۵۲۲۰۹۹

مشاهده نظرسنجی

معرفی افراد ستادی به بانک مربوطه جهت دریافت وام مسکن

۱۳۰۱۱۰۲۹۱۰۱ فلوچارت راهنما

کارشناس اداره رفاه

۳۱۵۵۲۱۸۵

مشاهده نظرسنجی

نظارت بر انجام امور مربوطه به پرداخت تسهیلات خرید و ساخت مسکن توسط بانک‌ها و رفع مشکلات احتمالی

۱۳۰۱۱۰۲۹۱۰۲ فلوچارت راهنما

رئیس اداره رفاه

۳۳۵۲۲۰۹۹

مشاهده نظرسنجی

سامانه ارتقا رتبه شغلی

------

فلوچارت

راهنما

کارشناس مسئول مهندسی مشاغل

۳۳۵۲۲۲۶۵

مشاهده نظرسنجی

سامانه رفاهی دانشگاه

------ فلوچارت راهنما

کارشناس اداره رفاه

۳۱۵۵۲۱۸۵

مشاهده نظرسنجی

سامانه آموزش ضمن خدمت کارکنان

------ فلوچارت راهنما

مسئول آموزش ضمن

خدمت کارکنان دانشگاه

۳۳۵۳۴۸۰۰

مشاهده نظرسنجی

سامانه ثبت نام خدمت طرح نیروی انسانی

------ فلوچارت راهنما

کارشناس اداره طرح

۳۳۵۲۲۲۴۷

مشاهده نظرسنجی

سامانه نقل و انتقال کارکنان

------

فلوچارت درون سازمانی

فلوچارت برون سازمانی

راهنما

کارشناس نقل و انتقالات

۳۳۵۲۱۸۱۵

مشاهده نظرسنجی

سامانه فیش حقوق

------

فلوچارت

راهنما

کارشناس حقوق و دستمزد

۳۳۵۲۲۱۸۴

  نظرسنجی

سامانه مدیریت دانش

------

فلوچارت

راهنما

قوانین

کارشناس سیستم ها و روش ها

۳۳۵۳۴۸۴۱

مشاهده نظرسنجی

سامانه مناقصات و مزایدات دانشگاه

------ فلوچارت راهنما

مسئول امور قرارداد

۳۳۵۲۲۱۶۷

  نظرسنجی

ادراه مناقصات و قراردادها

------ فلوچارت راهنما

مسئول امور قرارداد

۳۳۵۲۲۱۶۷

  نظرسنجی

سامانه تدارکات

------

فلوچارت خرید متوسط

فلوچارت خرید

جزئی

راهنما

رئیس اداره تدارکات

۳۳۵۲۲۰۹۶

  نظرسنجی

سامانه دارایی

------ فلوچارت

راهنما

قوانین

کارشناس مالی تدارکات

۳۳۵۲۲۰۹۶

  نظرسنجی

پیشنهادات

------ فلوچارت راهنما

مسئول دبیرخانه

۳۱۵۵۲۳۳۸

مشاهده نظرسنجی

 

آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۴۰۱