مسئول دفتر مدیریت منابع فیزیکی و نظارت بر طرح های عمرانی

تعداد بازدید:۵۰۶

ناصر عزیزوند

مدرک تحصیلی: دیپلم

شماره تماس: ۰۴۵۳۳۵۳۴۷۶۹ 

داخلی: ۲۱۲۴

 

شرح وظایف:

۱- ارتباط تلفنی بین مدیر و همکاران و ارباب رجوع

۲- تعیین اوقات دیدار حضوری برای همکاران و ارباب رجوع

۳- توزیع نامه‌های اداری و تفکیک و انجام کارهای دفتری

۴- هماهنگی جلسات مدیریت دفتر فنی.

 

 

آخرین ویرایش۰۸ مهر ۱۴۰۲