واحد نظام نوین مالی

تعداد بازدید:۷۹۸۲

مسئول نظام نوین مالی

منوچهر عارف زاده

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد حسابداری

شماره تلفن :۳۳۵۳۴۶۷ - ۰۴۵

داخلی: ۲۳۰۳

 

شرح وظایف:

  1. نظارت مستمر بر نحوه اجرا ی حسابداری تعهدی در واحدها و حصول اطمبنان نسبت به صحت انجام امور بر اساس حسابداری تعهدی
  2. بررسی تراز عملیاتی واحدها
  3. بررسی صورتهای مالی واحدها
  4. تهیه و تنظیم صورتهای مالی دانشگاه
  5. راهنمائی کارکنان در رابطه با مشکلات بوجود آمده درنظام نوین مالی
آخرین ویرایش۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱