واحد نظام نوین مالی

تعداد بازدید:۹۰۳۱

مسئول نظام نوین مالی

منوچهر عارف زاده

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد حسابداری

شماره تلفن: ۳۳۵۳۴۶۷ - ۰۴۵

داخلی: ۲۳۰۳

 

شرح وظایف:

  • نظارت مستمر بر نحوه اجرای حسابداری تعهدی در واحدها و حصول اطمینان نسبت به صحت انجام امور بر اساس حسابداری تعهدی
  • بررسی تراز عملیاتی واحدها
  • بررسی صورتهای مالی واحدها
  • تهیه و تنظیم صورت های مالی دانشگاه
  • راهنمائی کارکنان در رابطه با مشکلات بوجود آمده در نظام نوین مالی
آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۴۰۱