مسئول دفتر مدیریت مالی

تعداد بازدید:۱۳۲۳۹

علیرضا اولاد رستم

مدرک تحصیلی: لیسانس مدیریت بازرگانی

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۷۸۵-۰۴۵

فاکس: ۳۳۵۳۴۸۳۸

داخلی: ۲۲۶۱

 

 

آخرین ویرایش۰۲ آبان ۱۴۰۱