معاون مدیر امور مالی

تعداد بازدید:۶۷۴۳

بابک سفره کبود

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت دولتی

شماره تلفن: ۳۳۵۳۴۷۹۲- ۰۴۵

داخلی: ۲۲۰۶

شرح وظایف

آخرین ویرایش۲۴ خرداد ۱۴۰۰