معاون مدیر امور مالی

تعداد بازدید:۷۷۱۷

بابک سفره کبود

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت دولتی

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۷۹۲- ۰۴۵

داخلی: ۲۲۰۶

 

آخرین ویرایش۱۵ شهریور ۱۴۰۱