اداره حسابداری منابع و تامین اعتبار

تعداد بازدید:۱۰۹۶۳

رئیس اداره حسابداری منابع و تامین اعتبار

محمدرضا شرافت خواه

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابداری

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۷۸۹-۰۴۵

داخلی: ۲۲۸۰

 

کارشناسان اداره حسابداری منابع و تامین اعتبار

  نام و نام خانوادگی      

مدرک تحصیلی

سمت اداری

  داخلی  

مهر انگیز نجفی

کارشناس حسابداری

معاون اداره اعتبارات و تعهدات مالی

۲۳۰۴

ثریا فرزانه

کارشناس حسابداری

کارشناس اداره اعتبارات و تعهدات مالی

۲۳۰۴

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف:

۱- بررسی و تعیین اعتبار کلیه درخواست های هزینه‌ای و سرمایه‌ای که تعهد پرداخت ایجاد می‌نماید و یا منجر به پرداخت می‌شود

۲- تائید اسناد پرداخت یا ایجاد تعهد با توجه به نظام نوین با توجه به نظام نوین مالی جدید دانشگاه

۳- ممهور نمودن کلیه مدارک و ضمائم مربوط به تأمین اعتبار به مهر ««تأمین اعتبار شد»»

۴- گرد آوری منبع لازم بمنظور انجام اظهار نظر در خصوص تأمین اعتبار اقلام درخواستی

۵- اقدام لازم جهت صدور اسناد حسابداری ابلاغ و تخصیص بودجه

۶- نگهداری مطلوب اطلاعات مربوط به اعتبارات

۷- همکاری با سایر واحدهای امور مالی در زمینه صدور اسناد حسابداری لازم

۸-پاسخگویی به مسئولین ذیربط در خصوص وضعیت اعتبارات مصوب و دریافتی

۹- انجام سایر وظایف مرتبط محوله از جانب معاون حسابداری مالی که با توجه به نوع وظایف، آن توسط شخص دیگری امکان پذیر نباشد.

آخرین ویرایش۰۵ بهمن ۱۴۰۱