اداره حسابداری منابع و تامین اعتبار

تعداد بازدید:۱۲۲۱۴

رئیس اداره حسابداری منابع و تامین اعتبار

محمدرضا شرافت خواه

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابداری

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۷۸۹-۰۴۵

داخلی: ۲۲۸۰

 

کارکنان اداره حسابداری منابع و تامین اعتبار

  نام و نام خانوادگی      

مدرک تحصیلی

سمت اداری

  داخلی  

شرح وظایف

مهر انگیز نجفی

کارشناسی ارشد حسابداری

معاون اداره حسابداری منابع و تامین اعتبار

۲۳۰۴

مشاهده

ثریا فرزانه

کارشناس حسابداری

کارشناس اداره حسابداری منابع و تامین اعتبار

۲۳۰۴

مشاهده

 

 

 

 

 

شرح وظایف اداره حسابداری منابع و تامین اعتبار:

- بررسی و تعیین اعتبار کلیه درخواست های هزینه‌ای و سرمایه‌ای که تعهد پرداخت ایجاد می‌نماید و یا منجر به پرداخت می‌شود

- تائید اسناد پرداخت یا ایجاد تعهد با توجه به برنامه نظام نوین مالی دانشگاه

- ممهور نمودن کلیه مدارک و ضمائم مربوط به تأمین اعتبار به مهر ««تأمین اعتبار شد»»

- گرد آوری منبع لازم بمنظور انجام اظهار نظر در خصوص تأمین اعتبار اقلام درخواستی

- اقدام لازم جهت صدور اسناد حسابداری ابلاغ و تخصیص بودجه

- نگهداری مطلوب اطلاعات مربوط به اعتبارات

- همکاری با سایر واحدهای امور مالی در زمینه صدور اسناد حسابداری لازم

- پاسخگویی به مسئولین ذیربط در خصوص وضعیت اعتبارات مصوب و دریافتی.

 

 

آخرین ویرایش۱۲ مهر ۱۴۰۲