گروه تحول اداری، سیستم ها و روش ها

تعداد بازدید:۱۱۹۵۲

این گروه به منظور رفع مشکلات اساسی نظام اداری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در حوزه های سازماندهی، مدیریت، منابع انسانی، فن آوری و فرآیندهای انجام کار و قوانین و مقررات ایجاد گردیده است.

 

 کارشناسان گروه تحول اداری

نام و نام خانوادگی

عنوان سمت

مدرک تحصیلی

 داخلی

رقیه بازیار

کارشناس سیستم ها و روشها

کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

۲۳۲۶

دکتر عبدالرحمن ولایتی

کارشناس سیستم ها و روشها

دکتری روابط بین الملل

۲۳۲۹

عارف عظیم زاده

کارشناس تحول اداری

کارشناسی بهداشت عمومی

۲۳۲۲

فرشاد آمیغی

کارشناس تحول اداری

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

۲۳۲۲

 

شرح وظایف گروه تحول اداری

 • برنامه ریزی و واگذاری خدمات قابل واگذاری و واحدهای عملیاتی دانشگاه
 • انجام امورات مربوط به واگذاری دفاتر خدمات سلامت
 • انجام فرآیند تجزیه و تحلیل رضایت سنجی های صورت گرفته از ارباب رجوع در سطح دانشگاه
 • انجام سالانه فرآیند ارزیابی عملکرد دانشگاه در جشنواره شهید رجایی
 • مستند سازی فرآیندهایی که منجر به ارائه خدمات به مردم میشوند و نظارت بر اطلاع رسانی از طریق سایت دانشگاه به مردم
 • سیاستگذاری اجرائی در زمینه توسعه و به کارگیری فناوری نوین اطلاعات در نظام اداری
 • استقرار و توسعه نظام جامع مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در سطح دانشگاه
 • توسعه و تکمیل بانک اطلاعات مدیران دانشگاه
 •  انجام فرآیندهای استقرار چرخه بهره وری در دانشگاه
 • پایش برنامه عملیاتی حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
 • پیگیری و انجام امورات مربوط به تدوین برنامه عملیاتی و استراتژیک حوزه معاونت توسعه دانشگاه
 • انجام فرآیندهای مربوط به احصاء، اولویت گذاری و اصلاح فرآیندها
 • پاسخگویی به مکاتبات و اطلاعات درخواستی از حوزه تحول اداری دانشگاه
 • انجام امورات و هماهنگی های مربوط به اعتباربخشی حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع
 • هماهنگی با واحدهای درون بخشی برای پیشبرد برنامه های مرتبط
آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۴۰۱