گروه تحول اداری، سیستم ها و روش ها

تعداد بازدید:۱۳۸۰۸

این گروه به منظور رفع مشکلات اساسی نظام اداری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در حوزه های سازماندهی، مدیریت، منابع انسانی، فن آوری و فرآیندهای انجام کار و قوانین و مقررات ایجاد گردیده است.

 

رئیس گروه تحول اداری، سیستم ها و روش ها

سید فرشاد آمیغی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

داخلی: ۲۳۲۲

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۸۴۱
 

 کارشناسان گروه تحول اداری

نام و نام خانوادگی

عنوان سمت

مدرک تحصیلی

 داخلی

رقیه بازیار

کارشناس سیستم ها و روش ها

کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

۲۳۲۶

عارف عظیم زاده

کارشناس تحول اداری

کارشناسی بهداشت عمومی

۲۳۲۲

 

شرح وظایف گروه تحول اداری

  • برنامه ریزی و واگذاری خدمات قابل واگذاری و واحدهای عملیاتی دانشگاه
  • انجام امورات مربوط به واگذاری دفاتر خدمات سلامت
  • انجام فرآیند تجزیه و تحلیل رضایت سنجی های صورت گرفته از ارباب رجوع در سطح دانشگاه
  • انجام سالانه فرآیند ارزیابی عملکرد دانشگاه در جشنواره شهید رجایی
  • مستند سازی فرآیندهایی که منجر به ارائه خدمات به مردم میشوند و نظارت بر اطلاع رسانی از طریق سایت دانشگاه به مردم
  • سیاستگذاری اجرائی در زمینه توسعه و به کارگیری فناوری نوین اطلاعات در نظام اداری
  • استقرار و توسعه نظام جامع مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در سطح دانشگاه
  • توسعه و تکمیل بانک اطلاعات مدیران دانشگاه
  •  انجام فرآیندهای استقرار چرخه بهره وری در دانشگاه
  • پایش برنامه عملیاتی حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
  • پیگیری و انجام امورات مربوط به تدوین برنامه عملیاتی و استراتژیک حوزه معاونت توسعه دانشگاه
  • انجام فرآیندهای مربوط به احصاء، اولویت گذاری و اصلاح فرآیندها
  • پاسخگویی به مکاتبات و اطلاعات درخواستی از حوزه تحول اداری دانشگاه
  • انجام امورات و هماهنگی های مربوط به اعتباربخشی حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع
  • هماهنگی با واحدهای درون بخشی برای پیشبرد برنامه های مرتبط
آخرین ویرایش۲۰ خرداد ۱۴۰۲