مسئول دفتر تشکیلات، آموزش و بودجه

تعداد بازدید:۵۵۶۵

ابراهیم لطفی

مدرک تحصیلی: دیپلم

شماره تماس مستقیم: ۳۳۵۲۲۰۴۷-۰۴۵

داخلی: ۲۳۲۱

آخرین ویرایش۰۲ اسفند ۱۳۹۵