مسئول دفتر مدیر امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه

تعداد بازدید:۷۷۹۳

لطف اله نصرالهی

مدرک تحصیلی: فوق دیپلم

شماره تماس: ۰۴۵-۳۳۵۳۴۷۱۳

داخلی: ۲۱۵۳

 

 

 

شرح وظایف:

۱-  تهیه و تنظیم گزارشات مورد نیاز جهت ارائه به مقام مافوق

۲- دریافت و اعلام وصول نامه هایی که از ادارات و سایر واحدها ارسال می گردد

۳- برخورد مناسب و پاسخگویی به مراجعین

۴-پا سخگویی به موقع به تلفنها و در صورت لزوم برقراری ارتباط با مدیریت

۵- تهیه و تنظیم گزارشات لازم پیرامون مطالب و وقایع مهم روزانه جهت ارائه به مقام مربوط

۶- ابلاغ دستورات مافوق به اشخاص و موسسات ذیربط و یا واحدهای تابعه برحسب خط مشی تعیین شده

۷- راهنمایی و در صورت لزوم فراهم آوردن وسایل و یا انجام درخواستهای متقاضیان و مراجعه کنندگانی که تقاضای آنان بدون ملاقات با مقام ذیربط امکان پذیر است

۸- آماده نمودن سوابق و پرونده های مربوط به جلسات و سمینارها برای اطلاع مقام مربوط

۹- انجام اقدامات لازم در زمینه برقراری ارتباط تلفنی مقام مربوط

۱۰- انجام اقدامات لازم در زمینه دریافت، ثبت و توزیع و نگهداری و بایگانی پرونده ها و سایر اسناد و مدارک واحد مربوطه

۱۱- انجام امور مربوط به مخابره نمودن نامه ها از طریق نمابر

۱۲- مرتب نمودن میز، دفتر کار و لوازم دفتر مدیریت

۱۳- تنظیم ساعات جلسات، کمیته ها و هماهنگی و پیگیری های مربوطه

۱۴- انجام سایر امور محوله طبق نظر مافوق

آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۴۰۱