حسابداری بازنشستگان

تعداد بازدید:۶۵۵۶

رئیس امور مالی بازنشستگان 

محرم کوه کمری

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت اجرایی

شماره تماس: ۰۴۵-۳۳۵۳۴۷۴۹

داخلی: ۲۳۱۰

 

شرح وظایف:

- اعمال کسورات ماهانه بازنشستگان و موظفین محترم

- اعمال احکام بازنشستگان و موظفین جدید و تنظیم لیست حقوق بازنشستگان وموظفین

- هماهنگی در مورد دریافت و پرداخت بازنشستگان و موظفین با سازمان بازنشستگی

-بارگزاری و ارسال فایل بیمه خدمات درمانی بازنشستگان درسایت خدمات درمانی

- تنظیم لیست هزینه فوت و ازدواج بازنشستگان و موظفین

- تنظیم فرم بیمه عمر فوت شدگان بازنشسته و ارسال آن به سازمان بازنشستگی

- تهیه لیست بیمه عمر و حوادث بازنشستگان

- صدور گواهی ضمانت و کسر حقوق بانکی

- هماهنگی کلیه واحدها با سازمان امور مالیاتی در خصوص صورت معاملات فصـلی ثبـت شده در سامانه و دریافت کد رهگیری

- پیگیری ثبت تعهدات و بدهی واحدها در مورد بازنشستگان در نظام نوین مالی.

آخرین ویرایش۱۲ مهر ۱۴۰۲