حسابداری بازنشستگان

تعداد بازدید:۶۰۸۳

رئیس امور مالی بازنشستگان 

محرم کوه کمری

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت اجرایی

شماره تماس: ۰۴۵-۳۳۵۳۴۷۴۹

داخلی: ۲۳۱۰

 

مشاهده شرح وظایف

آخرین ویرایش۲۲ شهریور ۱۴۰۱