کمیته تصادفات و تعمیرات دانشگاه

تعداد بازدید:۲۶۷۷

 

رئیس کمیته تصادفات و تعمیرات دانشگاه

مهدی قاسمی خادمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

شماره تماس: ۰۴۵۳۳۵۳۴۷۱۳

داخلی: ۲۱۵۳

 

 

شرح وظایف:

۱- اخذ مدارک و مستندات خودروهای تصادفی یا خودروهایی که نیاز به تعمیرات اساسی دارند.

۲- جمع آوری اطلاعات و بررسی سوابق خودروهای معرفی شده به کمیته

۳- دعوت از اعضای کمیته و تشکیل جلسه بررسی و اختصاص هزینه

۴- تهیه صورتجلسه کمیته تصادفات و تعمیرات و امضای حاضرین در جلسه

۵- ابلاغ صورتجلسه به واحدهای درخواست کننده کمیته تصادفات و تعمیرات

 

آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۴۰۱