دبیرخانه ستاد مرکزی

تعداد بازدید:۶۰۶۰

مسئول دبیرخانه ستاد مرکزی

زهرا یوسف نژاد

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

شماره تماس: ۰۴۵-۳۳۵۳۴۷۷۲

فاکس: ۰۴۵-۳۳۵۳۴۷۷۳

داخلی: ۲۱۷۸

 

شرح وظایف:

 • وصول نامه های ارسالی و ارجاع آنان به مسئولین مربوطه
 • ثبت نامه های وارده و ارجاعی به همکاران توسط دبیرخانه تابعه
 • پیگیری سوابق نامه ها و ارسال به واحدهای درخواست شده حسب مورد
 • انجام دستور مسئولین و پیگیری و اوامر آنها جهت تسریع در امور
 • پاسخ به مراجعین جهت ردیابی درخواست های مربوطه
 • صدور تفکیک و ارسال نامه های صادره به واحد های ذیربط
 • مسئول کلیه مکاتبات اداری مرکز چه به صورت مکتوب و چه تلفن و یا فکس با سایر ارگان های داخلی و خارجی
 • مسئول ارتباط واحد کلیه معاونتهای آموزشی-معاونت تحقیقات-معاونت دانشجویی-معاونت درمان توسط دانشگاه و ستاد دانشگاه-دانشکده ها و درمانگاه ها و دانشکده های کشور هم به طریق مکتوب و تلفنی و فاکس و هم از طریق اینترنت

کارکنان دبیرخانه:

نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی داخلی
تیمور خاکی متصدی توزیع نامه دیپلم ۲۱۷۶
علی شهبازی متصدی توزیع نامه لیسانس ۲۱۷۶
میترا پورعبدل مسئول چاپ لیسانس ۲۱۷۳
رقیه زربوطه متصدی نامه های صادره فوق لیسانس ۲۱۷۷
مژگان راثی نظام متصدی نامه های صادره دیپلم ۲۱۷۱
منیژه فعال نذیری متصدی نامه های وارده لیسانس ۲۱۸۰
معصومه نیک نفس متصدی نامه های وارده فوق دیپلم ۲۱۷۹
گل صبا محمودی متصدی نامه های وارده لیسانس ۲۱۷۹

 

شرح وظایف کارکنان:

 • پاسخ به مراجعین جهت ردیابی درخواست های مربوطه
 • انجام دستور مسئولین و پیگیری و اوامر آنها جهت تسریع در امور
 • پیگیری سوابق نامه ها و ارسال به واحدهای درخواست شده حسب مورد
آخرین ویرایش۳۱ خرداد ۱۴۰۳