کمیته انضباط کار دانشگاه

تعداد بازدید:۴۳۶۷

رئیس کمیته انضباط کار دانشگاه

مهدی قاسمی خادمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۷۱۳-۰۴۵ 

داخلی: ۲۱۵۳

 

 

 

نمونه فرمهای رسیدگی

شرح وظایف:

۱- اخذ مدارک و مستندات لازم در خصوص پرسنل قراردادی تبصره ۴ ماده ۲ معرفی شده به کمیته رسیدگی به تخلفات کارگران تبصره ۴ ماده ۲

۲- دعوت از اعضای کمیته و برگزاری جلسه رسیدگی اعمال جرایم برای متخلفین در صورت اثبات تخلف

۳- تصمیم گیری در خصوص تخلفات پرسنل معرفی شده به کمیته اعمال تذکر و رأی برای متخلفین

۴- ابلاغ طی نامه به پرسنل جهت دفاعیه کتبی

۵- اخذ دفاعیه و برگزاری در خصوص تخلفات پرسنل

۶- اعمال تذکر، توبیخ و یا اخراج برای متخلفین در صورت اثبات و عدم دفاعیه مستند

 

 

آخرین ویرایش۱۴ مهر ۱۴۰۱