کمیته انضباط کار دانشگاه

تعداد بازدید:۴۹۹۴

رئیس کمیته انضباط کار دانشگاه

مهدی قاسمی خادمی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت اجرایی-مدیریت استراتژیک

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۷۱۳-۰۴۵ 

داخلی: ۲۱۵۳

 

 

 

اعضای کمیته انظباط کار دانشگاه:

۱- مهدی قاسمی: رئیس کمیته انظباط کار دانشگاه

۲- نمایندگان کارفرما: تقی معترض: مدیر امور حقوقی دانشگاه - سید رضی فاطمی: رئیس اداره خدمات و دبیر کمیته

۳- نماینده سرپرستان: راشد افروز: معاون توسعه مدیریت و منابع بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل   

۴- نمایندگان کارگران: علی محمدزاده  - ابراهیم زارع

 

نمونه فرمهای رسیدگی

شرح وظایف:

۱- اخذ مدارک و مستندات لازم در خصوص پرسنل قراردادی تبصره ۴ ماده ۲ معرفی شده به کمیته رسیدگی به تخلفات کارگران تبصره ۴ ماده ۲

۲- دعوت از اعضای کمیته و برگزاری جلسه رسیدگی اعمال جرایم برای متخلفین در صورت اثبات تخلف

۳- تصمیم گیری در خصوص تخلفات پرسنل معرفی شده به کمیته اعمال تذکر و رأی برای متخلفین

۴- ابلاغ طی نامه به پرسنل جهت دفاعیه کتبی

۵- اخذ دفاعیه و برگزاری در خصوص تخلفات پرسنل

۶- اعمال تذکر، توبیخ و یا اخراج برای متخلفین در صورت اثبات و عدم دفاعیه مستند.

 

 

آخرین ویرایش۱۲ مهر ۱۴۰۲