مدیریت منابع انسانی دانشگاه

تعداد بازدید:۶۸۸۰۲

دکتر سیف اله جهانگیری   

 مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت 

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۷۱۸-۰۴۵

داخلی: ۲۱۵۲

تلفنخانه مرکزی ستاد: ۹۹-۳۳۵۳۴۷۹۸

 

 

 

شرح وظایف:

۱- اصلاح فرآیند نظارت و افزایش بهره وری از منابع و امکانات

۲- برنامه ریزی در راستای تامین نیروی انسانی مورد نیاز

۳- انجام امور اداری جذب و توزیع نیروی انسانی مورد نیاز

۴- گسترش رضایتمندی ارباب رجوع و کارکنان

۵- هماهنگ نمودن فعالیتهای ادرای و پرسنلی

۶- اعمال قوانین و مقررات ادرای، آئین نامه و دستور العمل ها

۷- انجام مراحل استخدام نیروی انسانی مورد نیاز

۸- انجام هماهنگی بیشتر مابین معاونین محترم دانشگاه

۹- پیگیری و نظارت مستقیم در جهت اعمال و اجرای قوانین و مقررات اداری

۱۰- تحقیق و بررسی و مطالعه درباره سیاست کلی و خط مشی دولت و سازمان متبوع در زمینه ایجاد تسهیلات و فراهم آوردن امکانات و رشد معنوی و مادی کارکنان

۱۱- مطالعه مهمترین روش ها و گردش کارهای اداری به منظور حذف تشریفات زائد و ساده کردن جریان کار و همچنین تجزیه و تحلیل عملکرد کارکنان

 

 

 

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۴۰۱