مسئول دفتر مدیر منابع انسانی

تعداد بازدید:۲۰۷۷۴

رضا نجف قلی زاده اقدم

مدرک تحصیلی: فوق دیپلم

شماره تلفن: ۰۴۵-۳۳۵۳۴۸۱۷

داخلی: ۲۱۵۲

شرح وظایف:

  • تنظیم برنامه ملاقات مدیران و کارکنان و مراجعین با مقام مافوق
  • ایجاد بستر ارتباط مستقیم برای تسهیل ارتباط با واحدهای مختلف سازمان
  • تنظیم جلسات و اقدام در زمینه انجام برنامه های مربوط به سمینارها- کنفرانس ها و مصاحبه ها
  • دریافت نامه ها- پروژه ها و سایر مکاتبات رسیده به حوزه منابع انسانی
  • تنظیم و تدارک جلسات- ملاقات ها- مسافرت ها- کنفرانس ها و بازدیدهای داخلی و خارجی.
آخرین ویرایش۱۶ شهریور ۱۴۰۱