مسئول دفتر مدیر منابع انسانی

تعداد بازدید:۱۸۰۲۷

رضا نجف قلی زاده اقدم

مدرک تحصیلی: فوق دیپلم

شماره تلفن: ۰۴۵-۳۳۵۳۴۸۱۷

داخلی: ۲۱۵۲

آخرین ویرایش۱۲ بهمن ۱۴۰۰