اداره بازنشستگی

تعداد بازدید:۵۸۷۲

شرح وظایف:

۱- بررسی مدارک کارکنان بازنشسته و برقراری حقوق بازنشستگی

۲- بررسی مدارک و برقراری حقوق وظیفه

۳- بررسی مدارک از کار افتادگی کارکنان و ارسال برای کمیته مصوبات حقوق وظیفه

۴- بررسی مدارک در خصوص سنوات ارفاقی کارکنان براساس قانون شاغلین سخت و زیان آور

۵- بررسی مدارک در خصوص سنوات ارفاقی کار با اشعه و ارسال به سازمان انرژی اتمی ایران

۶- انتقال و استرداد کسور

۷- پاسخگویی به دادخواست های دیوان عدالت اداری

 

رئیس اداره بازنشستگی

کاظم نظر بقا

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

شماره تماس مستقیم: ۳۳۵۳۴۸۴۵- ۰۴۵

شماره تماس داخلی :۲۱۸۱

کارکنان اداره بازنشستگی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت یا عنوان

مدرک تحصیلی

۱

کاظم نظری بقا

رئیس اداره بازنشستگی

کارشناسی ارشد

۲

ابراهیم تمجیدی

کارشناس بازنشستگی

کارشناسی ارشد

آخرین ویرایش۲۰ آبان ۱۳۹۹