اداره بازنشستگی

تعداد بازدید:۷۱۱۱

رئیس اداره بازنشستگی

کاظم نظری بقا

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۸۴۵- ۰۴۵

داخلی: ۲۲۲۲

شرح وظایف:

۱- بررسی مدارک کارکنان بازنشسته و برقراری حقوق بازنشستگی

۲- بررسی مدارک و برقراری حقوق وظیفه

۳- بررسی مدارک از کار افتادگی کارکنان و ارسال برای کمیته مصوبات حقوق وظیفه

۴- بررسی مدارک در خصوص سنوات ارفاقی کارکنان براساس قانون شاغلین سخت و زیان آور

۵- بررسی مدارک در خصوص سنوات ارفاقی کار با اشعه و ارسال به سازمان انرژی اتمی ایران

۶- انتقال و استرداد کسور

۷- پاسخگویی به دادخواست های دیوان عدالت اداری

 

کارکنان اداره بازنشستگی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت 

مدرک تحصیلی

داخلی

۱

کاظم نظری بقا

رئیس اداره بازنشستگی

کارشناسی ارشد

۲۲۲۲

۲

ابراهیم تمجیدی

کارشناس بازنشستگی

کارشناسی ارشد

۲۱۸۱
۳

مهناز ارمغان

کارشناس بازنشستگی کارشناسی ۲۴۴۸
آخرین ویرایش۲۶ آبان ۱۴۰۱