کارشناس مسئول امور مالی

تعداد بازدید:۲۱۷

احد افتخاری 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابداری

شماره تماس: ۰۴۵۳۳۵۳۴۶۷۵

داخلی: ۲۲۶۶

آخرین ویرایش۰۴ اسفند ۱۴۰۱