سنجش رضایت ارباب رجوع

سنجش رضایت ارباب رجوع
 • 0
 • نام دستگاه*
  1
 • تاریخ*
  2
 • شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هر یک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه، ما را در ارتقا سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید. با تشکر*
  3
 • جنسیت*کشرو مورد نظر را انتخاب کنید
  4
 • سن*
  5
 • تحصیلات*فقط یکی انتخاب کنید
  دیپلم
  فوق دیپلم
  لیسانس
  فوق لیسانس
  دکتری
  6
 • شغل*
  7
 • برای دریافت چه عنوان خدمتی مراجعه نموده اید؟*توضیح دهید
  8
 • دفعات مراجعه برای دریافت خدمت فعلی در سال اخیر:*
  یکبار
  دوبار
  سه بار
  بیش از چند بار
  9
 • شفافیت فرایندی
  10
 • نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  11
 • نحوه اطلاع رساني درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  12
 • انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  13
 • پاسخگویی و مسئولیت پذیری
  14
 • نحوه رفتارو راهنمايي و پاسخگويي مسئول مربوطه*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  15
 • امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  16
 • به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شكايات، نظرات و پيشنهادهاي شما*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  17
 • راهنمايي و پاسخگويي كاركنان و پي‌گيري وضعيت درخواست‌ها*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  18
 • تسلط بر فرایند
  19
 • دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  20
 • زمان فرایند
  21
 • تعداد دفعات مراجعه به سازمان براي دريافت خدمت*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  22
 • تعهد و پایبندی دستگاه به زمان ارائه خدمت در فرم "رسید خدمت"*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  23
 • میزان مراجعه به قسمت ها و بخش هایمختلف برای دریافت خدمت*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  24
 • نظام مند بودن فرایند
  25
 • نظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  26
 • دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه توسط دستگاه*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  27
 • ارائه چند باره اطلاعات یا اطلاعات تکراری(نظیرکپی شناسنامه، کارت ملی و...) به بخشهای مختلف*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  28
 • احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیرقانونی برای دریافت خدمت*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  29
 • کلیت فرآیند
  30
 • احساس رضایت از خدمت دریافت شده*فقط یکی انتخاب کنید
  خیلی کم
  کم
  متوسط
  زیاد
  خیلی زیاد
  31
 • چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب يا پيشنهادي در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روشهاي انجام كار در زمينه مورد نظر خود داريد مرقوم فرماييد:*توضیح بیشتر
  32
 • 33
 • سوالات متداول*توضیح بیشتر
  34