بایگانی پرسنلی

تعداد بازدید:۱۰۸۵۰

کارکنان بایگانی پرسنلی:

نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی داخلی
فاطمه فاتحی مسئول بایگانی کارشناسی ۲۱۶۰

سید صبا سید هاشمی

متصدی بایگانی کارشناسی  ۲۱۶۱
محدثه مجرد متصدی بایگانی کارشناسی ۲۱۵۹
فهیمه رحیمی متصدی بایگانی دیپلم ۲۱۵۹

 

شرح وظایف:

۱- حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق، اسناد و مدارک و پرونده های محرمانه مطابق مقررات و اصول بایگانی و تهیه فهرست مربوط بر اساس روش تعیین شده

۲- پیوست کردن پرونده ها با سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور

 

آخرین ویرایش۰۵ بهمن ۱۴۰۱