ثبت نام طرح

تعداد بازدید:۶۹۰۷۰

ثبت نام الکترونیکی مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (پیام آوران، معافیت از طرح و غیرپزشک) از طریق سایت  http://tarhreg.behdasht.gov.ir

ثبت نام الکترونیکی مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (فقط رشته پزشکی) از طریق آدرس http://tarh.behdasht.gov.ir

 

آخرین ویرایش۱۹ مرداد ۱۴۰۱