مسئول دفتر برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد دانشگاه

تعداد بازدید:۷۱۳۶

ابراهیم دولتی    

مدرک تحصیلی: فوق دیپلم             

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۸۲۸

داخلی: ۲۱۰۳ 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۵ مهر ۱۴۰۱