فناوری اطلاعات

تعداد بازدید:۵۳۳

مسئول فناوری اطلاعات معاونت توسعه مدیریت و منابع 

بیتا علی پسندی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد کامپیوتر-نرم افزار

شماره داخلی: 2304

کلید واژه ها: بیتا علی پسندی

آخرین ویرایش۰۷ دی ۱۴۰۰