کارشناس معاونت توسعه و مدیریت منابع

تعداد بازدید:۲۲۶۲

 

دکتر پیمان آخربین

مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت آموزشی 

داخلی: ۲۴۴۰

 

شرح وظایف:

  • مدیریت و پیگیری تهیه و تنظیم گزارش‌های مورد نیاز معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از معاونت ها و مدیریت های دانشگاه
  • پیگیری ابلاغ، تصویب، تهیه و تدوین گزارش‌ها و مستندات مورد نیاز در مجموعه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
  • پیگیری مکاتبات، دستورات مکتوب، شفاهی و امور ارجاعی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به کلیه معاونت‌‌ها، واحدها، مدیریت ها  و همچنین انعکاس نظرات موضوعی ایشان به مسئولان و اشخاص حسب مورد و ضرورت
  • تهیه و تدوین گزارش‌های کارشناسی، مدیریتی، تحلیلی حسب پیگیری‌ها و انعکاس آن به مسئولین مربوطه
  • پیگیری اجرای طرح ها، برنامه ها و اقدامات در مجموعه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه حسب دستور مقامات مافوق تا حصول نتیجه نهایی
  • پیگیری جمع‌آوری و استخراج اطلاعات، گزارشات و سوابق مورد نیاز معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
  • پیگیری و هماهنگی امور اداری و کارگزینی معاونین و روسای واحدها و انعکاس آن به مسئولین مربوطه
  • جمع آوری و استخراج اطلاعات و سوابق مورد نیاز معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
  • تهیه گزارشات موردی حسب نیاز معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
  •  انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق
آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۴۰۱