معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

تعداد بازدید:۴۷۰۷۱
معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر داود ادهم

عضو هیات علمی دانشگاه

سمت اجرایی : معاون توسعه مدیریت و منابع

شماره تلفن: 045-33534716 

فاکس: ۰۴۵۳۳۵۲۲۰۹۲

داخلی: ۲۱۲۰

 

 

آخرین ویرایش۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱