مطالب مرتبط با کلید واژه

بیتا علی پسندی


فناوری اطلاعات

کارشناس فناوری اطلاعات بیتا علی پسندی مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار داخلی: ۲۳۰۴   شرح وظایف: پشتیبانی و نظارت بر عملکرد سخت افزاری و نرم افزاری و ارتباطی سیستم های معاونت توسعه و رفع مشکلات احتمالی پشتیبانی از سرورهای معاونت توسعه (تهیه نسخه پشتیبان از ...