رئیس گروه بودجه

تعداد بازدید:۵۱۶۲

قربان صادقی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت

شماره تلفن: ۰۴۵۳۳۵۲۲۲۶۳

داخلی: ۲۳۳۰

 

کارشناسان بودجه

نام و نام خانوادگی سمت اجرایی مدرک تحصیلی شماره تلفن داخلی شرح وظایف
رحمان بردبار کارشناس مسئول بودجه کارشناسی ۰۴۵۳۳۵۲۱۴۱۹ ۲۳۲۸ مشاهده
اصغر مصطفی نژاد کارشناس بودجه جاری کارشناسی ۰۴۵۳۳۵۲۱۴۱۹ ۲۳۲۵ مشاهده
بهمن بصیری کارشناس تحلیل صورتهای مالی کارشناسی ارشد ۰۴۵۳۳۵۲۱۴۱۹ ۲۳۳۱ مشاهده
محمد موسوی کارشناس بودجه کارشناسی ۰۴۵۳۳۵۲۱۴۱۹ ۲۲۲۶  

 

کارشناسان بودجه عمرانی

نام و نام خانوادگی سمت اجرایی مدرک تحصیلی شماره تلفن داخلی شرح وظایف
داوود صلاتی مومن کارشناس بودجه عمرانی کارشناسی ۰۴۵۳۳۵۲۱۴۱۹ ۲۲۲۶ مشاهده

 

آخرین ویرایش۲۲ اسفند ۱۳۹۶