رئیس گروه بودجه

تعداد بازدید:۶۰۱۵

رحمان بردبار آذر

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی  

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۸۰۲

داخلی: ۲۳۳۰

 

 

 

 

 

 

 

 

کارشناسان بودجه

نام و نام خانوادگی سمت اجرایی مدرک تحصیلی شماره تماس داخلی شرح وظایف
اصغر مصطفی نژاد کارشناس بودجه  کارشناسی ۰۴۵۳۳۵۳۴۸۰۲ ۲۳۲۸ مشاهده
بهمن بصیری کارشناس تحلیل صورتهای مالی کارشناسی ارشد ۰۴۵۳۳۵۳۴۷۵۰ ۲۳۳۱ مشاهده
نادر میرزایی کارشناس بودجه کارشناسی ارشد ۰۴۵۳۳۵۳۴۷۵۰ ۲۳۹۷ مشاهده
محمد موسوی نسب کارشناس بودجه کارشناسی ۰۴۵۳۳۵۳۴۷۵۰ ۲۳۲۵ مشاهده
مسعود پیله ور ملکی کارشناس بودجه کارشناسی ۰۴۵۳۳۵۳۴۷۵۰ ۲۲۱۷ مشاهده

 

کارشناسان بودجه عمرانی

نام و نام خانوادگی  سمت اجرایی مدرک تحصیلی شماره تماس داخلی شرح وظایف
داوود صلاتی مومن رئیس گروه تحلیل منابع و صورت های مالی  کارشناسی ارشد ۰۴۵۳۳۵۳۴۷۵۰ ۲۲۲۶ مشاهده

 

آخرین ویرایش۲۸ مهر ۱۴۰۱