معرفی مدیر

تعداد بازدید:۴۱۷۸

صادقه حسین زاده

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری

رزومه

شماره مستقیم: 33534835-045

داخلی2339

آخرین ویرایش۱۷ آبان ۱۳۹۹