اطلاعیه کسب رتبه عالی در جشنواره شهید رجایی

۰۳ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۹:۱۴ کد : ۹۷۰۱ اخبار
تعداد بازدید:۵۰۱

به گزارش وبدای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل:

دکتر داورنیا معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در مصاحبه با خبرنگار وب دا با تبریک این موفقیت توسط مجموعه دانشگاه گفت: دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در راستای اجرائی نمودن برنامه ها و اهداف کمی و تخصصی در قالب شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد، با کسب 92.08 درصد از نمره کل ارزیابی نهایی جشنواره شهید رجایی در میان 9دانشگاه علوم پزشکی برترکشور رتبه عالی در را کسب کرد و از طرف وزارت بهداشت مورد تقدیر قرار گرفت.

وی با اشاره به جزئیات و آیتم های ارزیابی عملکرد افزود: در راستای استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد و در جهت پایش و ارزیابی میزان موفقیت دستگاههای اجرائی، ارزیابی عملکردی صورت می پذیرد و امسال نیز بر اساس ارزیابی نمرات کسب شده توسط دانشگاه های علوم پزشکی کشور در جشنواره شهید رجایی علاوه بر رده بندی استانی، دستگاه ها  تخصصی نیز اقدام به رده بندی زیر مجموعه های خود می نمایند که بر همین اساس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در رده بندی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و براساس اعلام نتایج نهائی ارزیابی عملکرد سال 97 دستگاههای اجرائی کشور در میان67دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی کشور رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است.

وی با تاکید بر نحوه کسب رتبه عالی در این جشنواره توضیح داد و گفت: دانشگاه با کسب بیش از 90درصد نمره شاخص های مورد ارزیابی در حالی در رده بندی عالی قرار گرفت که تنها 9دانشگاه به این رتبه دست یافته اند، و این مهم با تلاش بی وقفه و شبانه روزی مجموعه کارکنان و بدنه کارشناسی و تخصصی خدوم و ساعی دانشگاه محقق گردیده است.

گفتنی است: بر همین اساس تشویق و تقدیر نامه ای از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر و از تلاش های ارزشمند ریاست دانشگاه، مدیران و کلیه همکاران که با تعهد و بکارگیری فعالیتهای تخصصی در جهت تحقق اهداف مدون ماموریت های اصلی و برنامه های اصلاح نظام اداری به منظور توسعه تعالی و پیشرفت دانشگاه تلاش نموده اند قدردانی بعمل آمده است.

 


نظر شما :