اخبار

ضرورت اخذ مجوز ادامه تحصیل از سامانه مهندسی مشاغل

پیرو بخشنامه شماره ۲۱۲/۳۸۶/د به تاریخ ۹۸/۳/۲۴ مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت، ضرورت دارد همکاران قبل از ثبت نام در آزمونهای دانشگاه جهت ادامه تحصیل، مجوز لازم را از سامانه مهندسی مشاغل اخذ نمایند.

ادامه مطلب