دوره آموزش عمومی معرفت و بصیرت حسینی

۲۸ شهریور ۱۴۰۰ | ۰۹:۰۶ کد : ۱۶۹۸۶ اخبار
تعداد بازدید:۳۳۴

 

مدیریت منابع انسانی دانشگاه  با همکاری پایگاه مقاومت بعثت دانشگاه ، در نظر دارد دوره آموزش عمومی معرفت و بصیرت حسینی  به مدت 6 ساعت را برای کلیه کارکنان دانشگاه به صورت مجازی برگزار نماید. کلیه کارکنان توسط واحد آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه  در دوره مزبور ثبت نام شده اند ( به غیر ازهمکاران قرارداد کارمعین و پیمانی که  دوره آموزشی توجیهی بدوخدمت را نگذرانده اند ،وبه استناد  بخشنامه ۳۷۹۷ / ۲۰۹ / د تاریخ ۱۰ / ۰۵ / ۱۴۰۰ امکان  شرکت در آموزش ضمن خدمت را ندارند.)همکارانی که تمایل به شرکت در آزمون دوره آموزشی فوق الذکر را دارند، از تاریخ  ۰۳ / ۰۷ / ۱۴۰۰ لغایت ۰۴ / ۰۷ / ۱۴۰۰  از ساعت ۷ صبح لغایت ۲۳:۳۰  با مراجعه به سایت دانشگاه/ میزخدمت الکترونیک/ سامانه آموزش ضمن خدمت کارکنان / پورتال آموزشی مراجعه و در آزمون الکترونیکی  مذکور شرکت نمایند.  فایل آموزشی دوره ی مذکور  در صفحه اول سایت دانشگاه ومعاونت توسعه بارگزاری شده وقابل دریافت می باشد.

منبع دوره آموزش عمومی معرفت و بصیرت حسینی

 


نظر شما :